ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2565

2 กรกฎาคม 2565 คณาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2565 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย