วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

29 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2566 วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ผ่านเว็บไซต์ <a href=”http://reg.mbu.ac.th”>reg.mbu.ac.th</a>

Date

29 - 30 พ.ค. 2023
Expired!

Time

07:00 - 07:00