ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่
ภาคปกติ วันที่ 28 พ.ค. 63 >> https://meet.google.com/haf-uarv-jrs
ภาคนอกเวลาราชาการ วันที่ 30 พ.ค. 63 >> https://meet.google.com/iip-sdtm-oqa

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
ภาคปกติ วันที่ 4 มิ.ย. 63 >> https://meet.google.com/xqw-xhgm-qrh
ภาคนอกเวลาราชาการ วันที่ 6 มิ.ย. 63  >> https://meet.google.com/uup-phuv-thi