โครงการจริยธรรมสัญจร (วัดป่าเลไลยก์)

โครงการจริยธรรมสัญจร โดยมี พระครูปริยัติสัจจญาณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้ให้คณะกรรมการนักศึกษา (ภาคปกติ) แผนกพระธรรมวิทยากรและวาทศิลป์ ได้ออกแสดงธรรม ณ วัดป่าเลไลยก์ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย โดยมี พระรุ่งโรจน์  รตนวณฺโน  นักศึกษาสาขาวิชาเอกพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นองค์แสดงธรรม 

598447
DSCN0916 DSCN0923 DSCN0926 DSCN0929 DSCN0930 DSCN0932 DSCN0934 DSCN0935 DSCN0937 DSCN0939