ถวายสักการะ พระราชสุเมธี ในการทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช 2562

24 กรกฎาคม 2562 พระราชสุเมธี (กิตติกร สุจิณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) อดีตรองอธิการบดี เมตตาเดินทางมาให้ คณะผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษา ถวายสักการะ ในการทำสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

การทำสามีจิกรรม เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา เป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมของสงฆ์ ที่พระสงฆ์สามเณรพึงทำความชอบต่อกัน เพื่อความสามัคคี เป็นการขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน โดยนิยมทำสามีจิกรรมในโอกาสวันเข้าพรรษา หรือในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอื่น ประกอบด้วย สามีจิกรรมแบบขอขมาลาโทษ จะทำนอกพระอุโบสถ หรือนอกอาวาส และสามีจิกรรมแบบถวายสักการะ