สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดเลย บุคลากร นักศึกษา เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564

” มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง สนองงานคณะสงฆ์ บุคลากร นักศึกษา เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564″

บ่ายวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าสอบวัดความรู้บาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 ป.ธ. 3 และป.ธ. 4 ประจำปี 2564 สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2564 ณ วัดศรีวิชัยวนาราม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา