โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2556 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาเขต ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มน้ำโขง (ไทย พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

mbuisc_01[3]mbuisc_02[4]

mbuisc_04[3]mbuisc_05[3]

mbuisc_07[1]mbuisc_08[2]

mbuisc_09[2]mbuisc_10[1]

mbuisc_30[1]mbuisc_32[1]

mbuisc_33[1]mbuisc_39[1]

mbuisc_74[1]mbuisc_77[1]

DSC02950DSC02771

DSC02791DSC02818

DSC02829DSC02833

DSC02842DSC02846

DSC02871DSC02913

DSC02941DSC02884