กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาวิเชียร ธมมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเลย) โดยพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/ประชาสัมพันธ์