กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ชมรม English

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นักศึกษาชมรม English ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ โดยในงานได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปริยัติสาทร,ดร รก.ผู้อำนวยการวิทยาเขต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ผศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ในกิจกรรมประกอบไปด้วยการตอบปัญหา การวาดภาพ การเล่นเกมต่างๆ สร้างความสนุกสนาน สามัคคีกันเป็นอย่างมาก DSC_0111 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0168 DSC_0176 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0208 DSC_0213 DSC_0225 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0230 DSC_0109 DSC_0479