พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555

วันที่ 12 พ.ค. 2556 มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ซึ่งจะมีพิธีรับจริงในวันที่ 19 พ.ค. 2556 ณ มมร ส่วนกลาง (ศาลายา) จ.นครปฐม

DSC_0012 DSC_0075 DSC_0107 DSC_0108DSC_0109 DSC_0115 DSC_0148 DSC_0153 DSC_0165 DSC_0184 DSC_0188 DSC_0245 DSC_0388 DSC_0391 DSC_0442 DSC_0456