งานประเพณี “บุญหลวง” การละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2557

วันที่ 28 มิ.ย. 2557 คณะณาจารย์และนึกศึกษา มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมขบวนแห่ผีตาโขน ประจำปี 2557 ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “บุญหลวง” การละเล่นผีตาโขน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานนับหมื่นคน

DSC_8571

DSC_8585

DSC_8587

DSC_8588

DSC_8591

DSC_8593

DSC_8600

DSC_8602

DSC_8608

DSC_8610

DSC_8614

DSC_8624

DSC_8633

DSC_8651

page1

page2

page3

page4

DSC_8658

DSC_8659

DSC_8660

DSC_8666

DSC_8680

DSC_8707

DSC_8727

DSC_8739

DSC_8740

DSC_8764

DSC_8800

DSC_8872

DSC_8888

DSC_8893

DSC_8898

DSC_8900

DSC_8903

DSC_8904

DSC_8910